รับต่อเติมบ้าน

Design and Builds รับต่อเติมบ้าน

รับต่อเติม รับเหมา ตกแต่ง สำหรับท่านที่มีบ้าน หากท่านอาศัยอยู่ไปซักระยะแล้ว แต่เริ่มที่จะรู้สึกว่าพื้นที่ใช้สอย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เริ่มมีความคิดมองหาบริการรับต่อเติมบ้าน อาจจะเพราะสมาชิกครอบครัวที่เพิ่มขึ้น หรืออยากปรับลานจอดรถ ต่อเติมส่วนต่าง ๆ เช่นห้องครัว ห้องนั่งเล่น หากท่านต้องการทีมงานที่มีความรับผิดชอบมาตรฐานสูง โปรดติดต่อเรา ทีมของเรามีการทำงานที่เป็นระบบ ใส่ใจในเรื่องที่สำคัญ อาทิเช่น

โครงสร้าง  ทีมวิศวกรในทีมงานรับต่อเติมบ้านของเราสามารถตรวจสอบโครงสร้างเดิมของบ้านและหาข้อจำกัดด้านโครงสร้าง คำนวณน้ำหนักเดิมของบ้านหลัก สมาชิก เฟอร์นิเจอร์ และสภาพของดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ สำหรับบ้านที่ต่อเติมโดยผู้ไม่ชำนาญงาน

การออกแบบ การออกแบบที่ดีวัสดุและรูปแบบการต่อเติมควรสอดคล้องกับตัวบ้านเดิม อีกทั้งต้องคำนึงถึงการถ่ายเทของอากาศและแสงสว่าง

กฎหมายและเพื่อนบ้าน การต่อเติมแต่ละครั้งควรตรวจเช็คข้อกฎหมายและสำรวจความยินยอมกับเพื่อนบ้านข้างเคียง ว่าการต่อเติมจะสามารถนำไปสู้ข้อร้องเรียนหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าการต่อเติมได้รับการอนุญาตถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้ว แต่หากต่อเติมแล้วทำความเดือดร้อนต่อบ้านข้างเคียง ก็อาจถูกร้องเรียนหรือฟ้องให้หยุดการก่อสร้างได้

จากทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นแล้วว่า การต่อเติมบ้านต้องเลือกทีมงานที่มีความชำนาญ ทีมงานรับต่อเติมบ้านของเรา เป็นทีมงานที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว ด้วยประสบการณ์และผลงานมากมาย คุณสามารถได้รับราคาการประเมินที่ไม่สูง แต่ได้รับมาตรฐานและคุณภาพงานที่สูงมาก แน่นอนว่าหากคุณตัดสินใจเลือกทีมงานรับต่อเติมบ้านด้วยผลงานและประวัติอันน่าเชื่อถือ คุณต้องเลือกบริษัทของเราเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน เพราะด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมที่ผ่านมา ทำให้คุณสามารถแน่ใจได้ว่า คุณจะได้รับทั้งราคาที่ดี เวลาที่รวดเร็ว และความพอใจต่อผลงาน โดยไม่ต้องเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน